Vo Uu Buddhist Meditation Association, Inc.
1300 Church Ave., San Martin, CA. 95046, (408) 683-4498

15 Tháng Mười 20206:16 CH(Xem: 212)
15 Tháng Mười 20206:16 CH(Xem: 187)
29 Tháng Tám 20208:10 CH(Xem: 676)
29 Tháng Sáu 20203:46 CH(Xem: 1056)
17 Tháng Năm 20202:13 CH(Xem: 2106)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1934)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1133)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1196)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 2750)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1009)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1909)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1481)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1445)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1599)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1134)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1348)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 970)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1099)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1140)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1067)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1357)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1087)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1183)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1542)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1529)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 1050)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 923)
Thư Mời Vu Lan

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN

San Martin ngày 19 tháng 8 năm 2020

Kính Gửi Ni chúng, Quý Phật tử, cùng Quý Đồng Hương thân mến,

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Mùa VU LAN lại về, nhắc nhở chúng ta nhớ đến gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên và lời chỉ dạy ân cần của Đức Từ Phụ, dạy cho chúng ta cách báo đáp thâm âm sanh thành dưỡng dục của Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.

Sau mùa AN CƯ thanh tịnh, hướng về Mùa BÁO HIẾU, và do nạn dịch COVID-19, Thiền Viện Vô Ưu sẽ tổ chức ĐẠI LỄ VU LAN trong nội bộ.

Xin mời Ni chúng và Phật tử cùng tham dự qua:
Facebook - www.facebook.com/Thienvienvouu 
hoặc vào Zoom (ID: 859-1753-2596) vào ngày Chủ Nhật 30 tháng 8 năm 2020.

 

 • 9:30 AM Tụng kinh Vu Lan
 • 10:30 AM Pháp Thoại

 

Thành tâm cầu nguyện bình an trên toàn thế giới.
Trân trọng kính mời,

Trụ Trì Thiền Viện Vô Ưu,

Thích Nữ Thuần Thành 

( Đồng Kính)

 

INVITATION LETTER

San Martin August 19, 2020

Namo Sakya Muni Buddha,

I hope all of you are peaceful and good health.

Vo Uu Buddhist Mediation Center will celebrate Vu Lan Ceremony  on Sunday August 30, 2020This will be an internal limited event due to COVID-19.

Please join this ceremony via Facebook
or Zoom (ID: 859-1753-2596). 

 • 9:30 AM Chanting
 • 10:30 AM Dharma Talk

 

Wishing a peaceful Ullambana day all over the world.

Sincerely,

The Abbess,

Thich Nu Thuan Thanh

(Dong Kinh)

COVID-19

Thiền Viện Vô Ưu
1300 Church Ave. 

San Martin, CA 95046

 

Thông Báo 
Về Việc Tạm Thời Đóng Cửa

 

San Martin, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Kính gửi Quý Ni Chúng và Quý Đồng hương Phật tử,

 

 1. Thiền Viện sẽ tạm ngừng sinh hoạt một thời gian

Theo tinh thần thông báo của Chính Phủ Hoa Kỳ về tình hình chuyển biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.  Thiền Viện Vô Ưu sẽ tạm ngưng sinh hoạt  cho đến khi có thông báo mới.

  • Thiền Viện Vô Ưu sẽ trực tiếp phát hình buổi tụng kinh Sám Hối và Pháp Thoại trên Facebook trong ngày sinh hoạt cuối tuần.  Quý Ni chúng và quý Phật tử có thể cùng  tham dự tu tập tại nhà, nếu điều kiện được thuận duyên.
  • Thời khóa sinh hoạt như sau:
   • 09:30 a.m - Tụng kinh Sám Hối
   • 11:00 a.m - Pháp Thoại

 

 1. ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN nhằm ngày Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2020, sẽ được cử hành giới hạn trong nội bộ.  
  • Quý NI CHÚNG và PHẬT TỬ muốn tham dự, xin vào Facebook của        VÔ- ƯU.
  • Thời khóa Đại Lễ như sau:
   • 09:00 a.m - Tụng kinh Sám Hối
   • 10:30 a.m - Pháp Thoại

 

Thành tâm cầu nguyện Mười Phương Chư Phật  gia hộ cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh trên thế giới đều được vạn sự an lành, ĐẠI DỊCH BỆNH CORONAVIRUS mau chóng chấm dứt.

Kính chúc Quý Ni chúng và Quý Đồng hương Phật tử  thân tâm luôn được an lạc.

 

Trụ Trì Thiền Viện Vô Ưu,
Thích Nữ Thuần Thành
(Đồng Kính)

 

 

Vo Uu Meditation Center Is Temporarily Closed

 

San Martin April 9, 2020
Namo Sakya Muni Buddha

 

Dear Nuns and fellow Buddhist laymen of Vo Uu Meditation Center,

 1. The U.S. Government has issued a moratorium regarding COVID-19.  Vo Uu Meditation Center will temporarily suspend all activities until further notice.
  • We will have Chanting and Dharma Talk via livestream on Facebook every Sunday when it’s practical.
  • Activities schedule is as follow:
   • 09:30 a.m. – Chanting of Penance
   • 11:00 a.m – Dharma Lecture2.
2. Buddha’s Birthday Celebration will be held on Sunday May 3, 2020. This will be an internal limited event.
  • Any Nuns and Buddhist Laymen can witness this event via Vo Uu’s livestream on Facebook.
  • Buddha’s Birthday Celebration activities are as follow –
   • 09:00 a.m. – Chanting of Penance
   • 10:30 a.m – Dharma Lecture

 

We devoutly pray to the Ten Directions’ Buddhas for blessing for all living beings of the world with peace and quickly end the CORONAVIRUS Pandemic.

We wish all the Nuns and fellow Buddhists laymen peace. 

The Abbess,

Thich Nu Thuan Thanh

(Dong Kinh)

Recently Uploaded
15 Tháng Mười 20204:38 CH(Xem: 615)
Playlist "Ngũ Thừa Phật Giáo” 19 bài.
14 Tháng Mười 20205:16 CH(Xem: 1194)
Playlist "Kinh Viên Giác" 21 bài.
28 Tháng Tám 20207:03 SA(Xem: 1159)
Playlist "Hiển Tông Ký" 8 bài.
27 Tháng Tám 202010:33 CH(Xem: 668)
Playlist "Giải Nghi Về Tu Tâm" 8 bài.
27 Tháng Tám 20207:22 SA(Xem: 629)
Playlist "Kinh Kim Cang" 21 bài.
16 Tháng Tám 20207:56 SA(Xem: 457)
Playlist "Bát Nhã Tâm Kinh" 6 bài
15 Tháng Tám 20208:07 SA(Xem: 409)
Playlist "Kinh Duy Ma Cật" 38 bài.
31 Tháng Bảy 20206:45 SA(Xem: 445)
Playlist "Bước Đầu Học Phật" 14 bài
29 Tháng Bảy 20206:52 SA(Xem: 550)
Playlist "Chơn Tâm Trực Thuyết" 14 bài.
27 Tháng Bảy 20201:39 CH(Xem: 664)
Playlist "Kinh Lăng Nghiêm" 25-71 bài.
20 Tháng Bảy 20208:31 SA(Xem: 582)
Playlist "Duy Thức Học"18 bài.
12 Tháng Bảy 20207:20 SA(Xem: 919)
Playlist "Kinh Pháp Hoa" 31 bài.
09 Tháng Bảy 202010:49 CH(Xem: 579)
Playlist "Bát Nhã Trực Giải" 17 bài
Sư Ông H.T. Ân Sư Thích Thanh Từ
1 TAM 60X90 (1)
Trụ Trì TVVU - TN. Thuần Thành (Đồng Kính)
1.
Các Thiền Viện trong Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam
chankhong1
Thiền Viện Chân Không
tvthuongchieu
Thiền Viện Thường Chiếu

tvtruclam
Thiền Viện Trúc Lâm
tvtlchanhgiac
Thiền Viện TL Chánh Giác

tvtriduc
Thiền Viện TL Trí Đức
tvthanhnguyen
TV TL Thanh Nguyên

tvsonthang
Thiền Viện Sơn Thắng
VienChieu3
Thiền Viện Viên Chiếu

linhchieu1
Thiền Viện Linh Chiếu
tichchieu1
Thiền Viện Tịch Chiếu

huechieu1
Thiền Viện Huệ Chiếu
phochieu1
Thiện Viện Phổ Chiếu

lieuduc1
Thiền Viện Liễu Đức
tvchonchieu
Thiền Viện  Chơn Chiếu

tvhuonghai
Thiền Viện Hương Hải
tvchanphap
Thiền Viện TL Chân Pháp

tvbaohai
Thiền Viện Bảo Hải
channguyen
Thiền Viện Chân Nguyên

tvtuethong
Thiền Viện Tuệ Thông
tvdaohue
Thiền Viện Đạo Huệ

tvhienquang
Thiền Viện Hiện Quang
tuequang1
Thiền Viện Tuệ Quang

tvanlac2
Thiền Viện An Lạc
sungphuc
Thiền Viện Sùng Phúc

tvphuctruong
Thiền Viện Phúc Trường
yentu8
TV Trúc Lâm Yên Tử

truclamtaythien
TV Trúc Lâm Tây Thiên
tvbachma
TV Trúc Lâm Bạch Mã

tvvienngo
TV Trúc Lâm Viên Ngộ
tvtaythienni
TVTL Tây Thiên Ni

tvtueduc2
TVTL Tuệ Đức
tvtlchanhthien4
TVTL Chánh Thiện

bode
Thiền Viện Bồ Đề
tvchontam
Thiền Viện Chơn Tâm

dieunhan
Thiền Viện Diệu Nhân
daidang3
Thiền Viện Đại Đăng

quangchieu
Thiền Viện Quang Chiếu
TVienVoU
Thiền Viện Vô Ưu

tvchanhphap
Thiền Viện Chánh Pháp
tvminhchanh2
Thiền Viện Minh Chánh

tvtlhoatu
TVTL Hoa Từ
tvphatdang
Thiền Viện Phật Đăng

daovien
Thiền Viện Đạo Viên
tvtuevien
Thiền Tự Tuệ Viên

tvthuonglac2
Thiền Thất Thường Lạc
tieudao
Thiền Tự Tiêu Dao

thientuphaploa
Thiền Tự Pháp Loa
thientuhyxa
Thiền Tự Hỷ Xã

thientuhienquang
Thiền Tự Hiện Quang
tttuecan
Thiền Tự Tuệ Căn

tvtltuan
TVTL Từ Ấn
tvbaochon2
Thiền Viện Bảo Chơn

tdphucduc
Thiền Đường TL Phúc Đức
thienduongvouu
Thiền Đường Vô Ưu


27 Tháng Tư 202011:05 CH(Xem: 633)
27 Tháng Tư 202011:03 CH(Xem: 1133)
27 Tháng Tư 202011:02 CH(Xem: 986)
02 Tháng Năm 202012:14 SA(Xem: 1221)
02 Tháng Năm 202012:14 SA(Xem: 1035)
02 Tháng Năm 202012:13 SA(Xem: 687)
17 Tháng Năm 20201:21 CH(Xem: 606)
17 Tháng Năm 20201:21 CH(Xem: 1522)
17 Tháng Năm 20201:20 CH(Xem: 941)