Thuyết Pháp - Audio, "Hiển Tông Ký"

28 Tháng Tám 20207:03 SA(Xem: 6572)
Thuyết Pháp - Audio, "Hiển Tông Ký"
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Tám 202010:33 CH(Xem: 6326)
Playlist "Giải Nghi Về Tu Tâm" 8 bài.
29 Tháng Bảy 20206:52 SA(Xem: 6148)
Playlist "Chơn Tâm Trực Thuyết" 14 bài.
09 Tháng Bảy 202010:49 CH(Xem: 5519)
Playlist "Bát Nhã Trực Giải" 17 bài
14 Tháng Tư 202010:55 CH(Xem: 7242)
Playlist "Thánh Đăng Lục” 5-22 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 7616)
Playlist "Vào Cổng Nhà Thiền" 7 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 5690)
Playlist "Tuệ Trung Thượng Sĩ” 5-24 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 4926)
Playlist "Tín Tâm Minh” 5-10 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 5788)
Playlist "Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỳ 20” 6-44 bài.