Vo Uu Buddhist Meditation Association, Inc.
1300 Church Ave., San Martin, CA. 95046, (408) 683-4498

Invitiation Letter - Anniverary
bg_titile2_tvvu
Invitation Letter
Dear Honored Guests, Fellow Vietnamese, and all Buddhists:
Vo Uu Buddhist Meditation Association Inc. would like to cordially invite you, your family, and your friends to join us in the 21st  BIRTHDAYCelebration and Retreat at our monastery.
Following is the program schedule
 1. Vô Ưu BIRTHDAY Celebration will be held on Sunday, November 12th, 2023 from 9:00 AM to 2:30 PM.
 2. THREE-DAY Retreat from 11/03/2023 to 11/05/2023 between 9AM  to 2PM.
Your presence at these events greatly inspires us to continue our Dharma work to serve all sentient beings
Sincerely, 
SuPhu_SigStamp


Vo Uu Manastery Abbess,
Most venerable Bhikkuni Thuan Thanh

25 Tháng Hai 20239:06 CH(Xem: 10341)
23 Tháng Bảy 20226:23 CH(Xem: 4365)
12 Tháng Năm 20229:57 CH(Xem: 4359)
12 Tháng Ba 202210:10 CH(Xem: 4838)
12 Tháng Ba 202210:09 CH(Xem: 4427)
25 Tháng Bảy 202112:01 SA(Xem: 6046)
20 Tháng Bảy 20215:57 CH(Xem: 18118)
09 Tháng Sáu 20216:07 CH(Xem: 9627)
26 Tháng Năm 202110:07 SA(Xem: 8559)
15 Tháng Mười 20206:16 CH(Xem: 9541)
15 Tháng Mười 20206:16 CH(Xem: 9124)
29 Tháng Sáu 20203:46 CH(Xem: 8828)
17 Tháng Năm 20202:13 CH(Xem: 10903)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 9429)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 8433)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 11386)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 9020)
Thư Mời Chu Niên 2023

LotusLogoTHƯ MỜI

 

San Martin ngày 5 tháng 10 năm 2023,

 

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,
Kính gởi Quý Ni Chúng, Quý Phật tử, cùng Quý Đồng Hương thân mến!

Từ ngày Thiền Viện Vô Ưu được Hòa Thượng Ân Sư THÍCH THANH TỪ thành lập cho tới nay, thắm thoát đã tròn 21 năm.  Suốt thời gian qua Thiền viện vẫn sinh hoạt đều đặn và phát triển tốt đẹp.  Ni chúng và Phật tử thực hành theo đường lối tu thiền BIẾT CÓ CHÂN TÂM  có nhiều kết quả, thân tâm an lạc, cuộc sống vui hòa, gia đình hạnh phúc…

Nhân dịp Lễ Kỷ Niệm VÔ-ƯU tròn 21 Tuổi, tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm 2023.  Thiền viện sẽ có Khóa Tu 3 Ngày, từ ngày 3, 4 và 5 tháng 11 năm 2023.  Kính mời quí vị về tham dự.

Thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho các bậc CHA MẸ trên thế gian được sống lâu nơi đời, thân tâm luôn an lạc, và cửu huyền thất tổ của chúng ta cùng tất cả hương linh đã mất vì thiên tai dịch bệnh và chiến tranh trên toàn thế giới, đều được siêu sanh giải thoát...

Thiền Viện Vô Ưu xin thành tâm cầu nguyện sức khỏe bình an cho Quý Ni chúng, Quý Phật tử, và Quý Đồng Hương cùng tất cả chúng sanh trên toàn thế giới.

Trân trọng kính mời.

Trụ trì,
SuPhu_SigStamp
Thích Nữ Thuần Thành [Đồng Kính]


Chương Trình LỄ Kỷ Niệm 21 Năm Thành Lập Thiền Viện

 

 • Chủ Nhật ngày 12.11.2023

 9:30      Khóa Lễ BÁT NHÃ
10:30     Quang Lâm Lễ Đài Cử Hành_Đại Lễ

  •         Giới thiệu thành phần tham dự
  •         Pháp Thoại
  •         Báo Cáo Sinh Hoạt và Thành Tựu 21 năm
  •         Đạo Từ Của Ban Quản Trị_TPTL Hải Ngoại
  •         Lời Chúc Mừng Của Thiền Viện Bạn
  •         Tặng Quà Kỷ Niệm
  •         Cắt Bánh Sinh Nhật
  •         Tăng Ni Hồi Liêu

12:45       Thọ Trai_Ban Văn Nghệ Cúng Dường
 2: 30       Hoàn mãn

              

 • Khóa Tu 3 Ngày

 từ    9AM Thứ Sáu,ngày 03.11.2023

đến  2PM Chủ Nhật,ngày 05.11.2023Lịch Trình Tu Học

LỊCH TRÌNH TU HỌC 

của Ni Chúng và Phật Tử

Năm 2024

             

 

1.Ni chúng tu học và tọa thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

2.Phật tử sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật.

3.Lớp Thiền tiếng Anh sinh hoạt sáng thứ tư hàng tuần.

4.Lớp Việt ngữ học mỗi tuần vào sáng chủ nhật.

5.Khóa tu thanh thiếu niên mỗi tháng vào thứ bảy tuần thứ nhất.

6.Khóa tu Bát Quan Trai mỗi tháng vào thứ bảy tuần thứ ba.

7.Những ngày Đại Lễ trong năm 2024

-Lễ Phật Thành Đạo-Lễ Truyền Thống         Chủ Nhật ngày 14.01.2024  
-Giỗ Tổ Đại Lão H.T Thích Thiện Hoa           Chủ Nhật ngày 28.01.2024

-Lễ Giao Thừa                                                 Thứ Sáu ngày 09.02.2024

-Tết(Mùng 1, 2, 3)                                             Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai                                                                                    10-11-12.02.2024

-Văn Nghệ Mừng Xuân                                   Chủ Nhật ngày 18.02.2024
-Rằm Tháng Giêng                                          Chủ Nhật ngày 25.02.2024

                      

 

Lưu ý: Xin liên lạc với Thiền Viện để biết thêm chi tiết về lịch trình tu học nêu trên. 

Audio
09 Tháng Sáu 20216:04 CH(Xem: 5136)
Playlist "Kinh Lăng Nghiêm" 71 bài.
07 Tháng Sáu 20213:16 CH(Xem: 5896)
Playlist "Phật Học Phổ Thông” 65 bài.
16 Tháng Giêng 20215:07 CH(Xem: 5179)
Playlist "Các Bài Pháp Ngắn" 97 bài.
15 Tháng Mười Một 202011:42 SA(Xem: 4688)
Playlist "Kinh Pháp Bảo Đàn" 33 bài.
15 Tháng Mười 20204:38 CH(Xem: 6165)
Playlist "Ngũ Thừa Phật Giáo” 19 bài.
14 Tháng Mười 20205:16 CH(Xem: 4746)
Playlist "Kinh Viên Giác" 21 bài.
28 Tháng Tám 20207:03 SA(Xem: 4781)
Playlist "Hiển Tông Ký" 8 bài.
27 Tháng Tám 202010:33 CH(Xem: 4668)
Playlist "Giải Nghi Về Tu Tâm" 8 bài.
27 Tháng Tám 20207:22 SA(Xem: 4330)
Playlist "Kinh Kim Cang" 21 bài.
16 Tháng Tám 20207:56 SA(Xem: 3225)
Playlist "Bát Nhã Tâm Kinh" 6 bài
15 Tháng Tám 20208:07 SA(Xem: 3705)
Playlist "Kinh Duy Ma Cật" 38 bài.
31 Tháng Bảy 20206:45 SA(Xem: 5351)
Playlist "Bước Đầu Học Phật" 14 bài
29 Tháng Bảy 20206:52 SA(Xem: 4530)
Playlist "Chơn Tâm Trực Thuyết" 14 bài.
20 Tháng Bảy 20208:31 SA(Xem: 6791)
Playlist "Duy Thức Học"18 bài.
12 Tháng Bảy 20207:20 SA(Xem: 4881)
Playlist "Kinh Pháp Hoa" 31 bài.
09 Tháng Bảy 202010:49 CH(Xem: 3910)
Playlist "Bát Nhã Trực Giải" 17 bài
14 Tháng Tư 202010:55 CH(Xem: 5021)
Playlist "Thánh Đăng Lục” 5-22 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 2143)
Playlist "Trách Nhiệm Người Phật Tử Chân Chánh” 4 bài
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 6639)
Playlist "Vào Cổng Nhà Thiền" 7 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 5115)
Playlist "Tuệ Trung Thượng Sĩ” 5-24 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 5705)
Playlist "Tứ Vô Lượng Tâm” 4 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 5457)
Playlist "Trách Nhiệm Người Phật Tử Chân Chánh” 4 bài
Sư Ông H.T. Ân Sư Thích Thanh Từ
1 TAM 60X90 (1)
Trụ Trì TVVU - TN. Thuần Thành (Đồng Kính)
1.
Các Thiền Viện trong Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam
chankhong1
Thiền Viện Chân Không
tvthuongchieu
Thiền Viện Thường Chiếu

tvtruclam
Thiền Viện Trúc Lâm
tvtlchanhgiac
Thiền Viện TL Chánh Giác

tvtriduc
Thiền Viện TL Trí Đức
tvthanhnguyen
TV TL Thanh Nguyên

tvsonthang
Thiền Viện Sơn Thắng
VienChieu3
Thiền Viện Viên Chiếu

linhchieu1
Thiền Viện Linh Chiếu
tichchieu1
Thiền Viện Tịch Chiếu

huechieu1
Thiền Viện Huệ Chiếu
phochieu1
Thiện Viện Phổ Chiếu

lieuduc1
Thiền Viện Liễu Đức
tvchonchieu
Thiền Viện  Chơn Chiếu

tvhuonghai
Thiền Viện Hương Hải
tvchanphap
Thiền Viện TL Chân Pháp

tvbaohai
Thiền Viện Bảo Hải
channguyen
Thiền Viện Chân Nguyên

tvtuethong
Thiền Viện Tuệ Thông
tvdaohue
Thiền Viện Đạo Huệ

tvhienquang
Thiền Viện Hiện Quang
tuequang1
Thiền Viện Tuệ Quang

tvanlac2
Thiền Viện An Lạc
sungphuc
Thiền Viện Sùng Phúc

tvphuctruong
Thiền Viện Phúc Trường
yentu8
TV Trúc Lâm Yên Tử

truclamtaythien
TV Trúc Lâm Tây Thiên
tvbachma
TV Trúc Lâm Bạch Mã

tvvienngo
TV Trúc Lâm Viên Ngộ
tvtaythienni
TVTL Tây Thiên Ni

tvtueduc2
TVTL Tuệ Đức
tvtlchanhthien4
TVTL Chánh Thiện

bode
Thiền Viện Bồ Đề
tvchontam
Thiền Viện Chơn Tâm

dieunhan
Thiền Viện Diệu Nhân
daidang3
Thiền Viện Đại Đăng

quangchieu
Thiền Viện Quang Chiếu
TVienVoU
Thiền Viện Vô Ưu

tvchanhphap
Thiền Viện Chánh Pháp
tvminhchanh2
Thiền Viện Minh Chánh

tvtlhoatu
TVTL Hoa Từ
tvphatdang
Thiền Viện Phật Đăng

daovien
Thiền Viện Đạo Viên
tvtuevien
Thiền Tự Tuệ Viên

tvthuonglac2
Thiền Thất Thường Lạc
tieudao
Thiền Tự Tiêu Dao

thientuphaploa
Thiền Tự Pháp Loa
thientuhyxa
Thiền Tự Hỷ Xã

thientuhienquang
Thiền Tự Hiện Quang
tttuecan
Thiền Tự Tuệ Căn

tvtltuan
TVTL Từ Ấn
tvbaochon2
Thiền Viện Bảo Chơn

tdphucduc
Thiền Đường TL Phúc Đức
thienduongvouu
Thiền Đường Vô Ưu


Donations
Donate through your work place programs (Benevity Causes   and YourCause).

We are registred as  "VO UU BUDDHIST MEDITATION ASSOCIATION INC"

You can also donate directly through PayPal  
 


27 Tháng Tư 202011:05 CH(Xem: 6035)
27 Tháng Tư 202011:03 CH(Xem: 18955)
27 Tháng Tư 202011:02 CH(Xem: 6441)
13 Tháng Năm 202212:57 CH(Xem: 3547)
02 Tháng Năm 202012:14 SA(Xem: 7330)
02 Tháng Năm 202012:14 SA(Xem: 7432)
17 Tháng Năm 20201:21 CH(Xem: 5099)
17 Tháng Năm 20201:21 CH(Xem: 7752)
17 Tháng Năm 20201:20 CH(Xem: 4199)