Vo Uu Buddhist Meditation Association, Inc.
1300 Church Ave., San Martin, CA. 95046, (408) 683-4498

23 Tháng Bảy 20226:23 CH(Xem: 3577)
12 Tháng Năm 20229:57 CH(Xem: 4099)
12 Tháng Ba 202210:10 CH(Xem: 4184)
12 Tháng Ba 202210:09 CH(Xem: 3389)
25 Tháng Bảy 202112:01 SA(Xem: 5723)
20 Tháng Bảy 20215:57 CH(Xem: 17520)
09 Tháng Sáu 20216:07 CH(Xem: 9233)
26 Tháng Năm 202110:07 SA(Xem: 8094)
15 Tháng Mười 20206:16 CH(Xem: 9204)
15 Tháng Mười 20206:16 CH(Xem: 8698)
29 Tháng Sáu 20203:46 CH(Xem: 8497)
17 Tháng Năm 20202:13 CH(Xem: 10512)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 8536)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 7753)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 10937)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 8561)
Xin Lưu Ý và Hướng Dẫn
Xin Lưu Ý: Để tránh lây nhiễm trong mùa dịch bệnh COVID, xin quý Phật Tử vui lòng tham dự các chương trình hàng tuần qua Zoom hoặc Facebook của Thiền Viện Vô Ưu.
Zoom ID: 858-8831-2793
Password: 95046

Thứ hai, ba, năm và sáu - Pháp Thoại
Thứ tư (Wednesday) - Phật Pháp Anh Văn (English Dharma Lectures)

ZoomInstruction.v2
Lịch Trình Tu Học

LỊCH TRÌNH TU HỌC

             

 

1.Ni chúng tu học và tọa thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

 

2.Phật tử sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật.

3.Lớp Thiền tiếng Anh

sinh hoạt sáng thứ tư hàng tuần.

4.Lớp Việt ngữ

học mỗi tuần vào sáng chủ nhật.

5.Khóa tu thanh thiếu niên

mỗi tháng vào thứ bảy tuần thứ nhất.

6.Khóa tu Bát Quan Trai

mỗi tháng vào thứ bảy tuần thứ ba.

 

7.Những ngày Đại Lễ trong năm 2023

-   Tết             ngày 22 tháng 1.2023

-   Phật Đản   ngày 28 tháng 5.2023 

-   Vu Lan       ngày 27 tháng 8.2023 

-   Sinh nhật 21 tuổi,

ngày 12 tháng 11.2023

 

8.Những Khóa tu 3 ngày trong năm 2023

-   Khóa tu mùa Xuân,17-18-19 tháng 2.2023

-   Phật Đản, từ 19-20-21 tháng 5.2023

-   Vu Lan       từ 18-19-20 tháng 8.2023

-   Sinh nhật 21 tuổi         

Từ 3- 4- 5  tháng 11.2023

 

9.Ni chúng thiền viện Vô Ưu_ An Cư Kiết Hạ

       từ ngày 28.5  đến ngày 27.8.2023

 

10.Lưu ý : Xin liên lạc với Thiền Viện để biết thêm chi tiết về lịch trình tu học nêu trên. 

Audio
09 Tháng Sáu 20216:04 CH(Xem: 4833)
Playlist "Kinh Lăng Nghiêm" 71 bài.
07 Tháng Sáu 20213:16 CH(Xem: 5445)
Playlist "Phật Học Phổ Thông” 65 bài.
16 Tháng Giêng 20215:07 CH(Xem: 4876)
Playlist "Các Bài Pháp Ngắn" 97 bài.
15 Tháng Mười Một 202011:42 SA(Xem: 4482)
Playlist "Kinh Pháp Bảo Đàn" 33 bài.
15 Tháng Mười 20204:38 CH(Xem: 5795)
Playlist "Ngũ Thừa Phật Giáo” 19 bài.
14 Tháng Mười 20205:16 CH(Xem: 4437)
Playlist "Kinh Viên Giác" 21 bài.
28 Tháng Tám 20207:03 SA(Xem: 4440)
Playlist "Hiển Tông Ký" 8 bài.
27 Tháng Tám 202010:33 CH(Xem: 4426)
Playlist "Giải Nghi Về Tu Tâm" 8 bài.
27 Tháng Tám 20207:22 SA(Xem: 4087)
Playlist "Kinh Kim Cang" 21 bài.
16 Tháng Tám 20207:56 SA(Xem: 3013)
Playlist "Bát Nhã Tâm Kinh" 6 bài
15 Tháng Tám 20208:07 SA(Xem: 3366)
Playlist "Kinh Duy Ma Cật" 38 bài.
31 Tháng Bảy 20206:45 SA(Xem: 5046)
Playlist "Bước Đầu Học Phật" 14 bài
29 Tháng Bảy 20206:52 SA(Xem: 4384)
Playlist "Chơn Tâm Trực Thuyết" 14 bài.
20 Tháng Bảy 20208:31 SA(Xem: 6412)
Playlist "Duy Thức Học"18 bài.
12 Tháng Bảy 20207:20 SA(Xem: 4519)
Playlist "Kinh Pháp Hoa" 31 bài.
09 Tháng Bảy 202010:49 CH(Xem: 3519)
Playlist "Bát Nhã Trực Giải" 17 bài
14 Tháng Tư 202010:55 CH(Xem: 4720)
Playlist "Thánh Đăng Lục” 5-22 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 1629)
Playlist "Trách Nhiệm Người Phật Tử Chân Chánh” 4 bài
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 6146)
Playlist "Vào Cổng Nhà Thiền" 7 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 4900)
Playlist "Tuệ Trung Thượng Sĩ” 5-24 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 5556)
Playlist "Tứ Vô Lượng Tâm” 4 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 4993)
Playlist "Trách Nhiệm Người Phật Tử Chân Chánh” 4 bài
Sư Ông H.T. Ân Sư Thích Thanh Từ
1 TAM 60X90 (1)
Trụ Trì TVVU - TN. Thuần Thành (Đồng Kính)
1.
Các Thiền Viện trong Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam
chankhong1
Thiền Viện Chân Không
tvthuongchieu
Thiền Viện Thường Chiếu

tvtruclam
Thiền Viện Trúc Lâm
tvtlchanhgiac
Thiền Viện TL Chánh Giác

tvtriduc
Thiền Viện TL Trí Đức
tvthanhnguyen
TV TL Thanh Nguyên

tvsonthang
Thiền Viện Sơn Thắng
VienChieu3
Thiền Viện Viên Chiếu

linhchieu1
Thiền Viện Linh Chiếu
tichchieu1
Thiền Viện Tịch Chiếu

huechieu1
Thiền Viện Huệ Chiếu
phochieu1
Thiện Viện Phổ Chiếu

lieuduc1
Thiền Viện Liễu Đức
tvchonchieu
Thiền Viện  Chơn Chiếu

tvhuonghai
Thiền Viện Hương Hải
tvchanphap
Thiền Viện TL Chân Pháp

tvbaohai
Thiền Viện Bảo Hải
channguyen
Thiền Viện Chân Nguyên

tvtuethong
Thiền Viện Tuệ Thông
tvdaohue
Thiền Viện Đạo Huệ

tvhienquang
Thiền Viện Hiện Quang
tuequang1
Thiền Viện Tuệ Quang

tvanlac2
Thiền Viện An Lạc
sungphuc
Thiền Viện Sùng Phúc

tvphuctruong
Thiền Viện Phúc Trường
yentu8
TV Trúc Lâm Yên Tử

truclamtaythien
TV Trúc Lâm Tây Thiên
tvbachma
TV Trúc Lâm Bạch Mã

tvvienngo
TV Trúc Lâm Viên Ngộ
tvtaythienni
TVTL Tây Thiên Ni

tvtueduc2
TVTL Tuệ Đức
tvtlchanhthien4
TVTL Chánh Thiện

bode
Thiền Viện Bồ Đề
tvchontam
Thiền Viện Chơn Tâm

dieunhan
Thiền Viện Diệu Nhân
daidang3
Thiền Viện Đại Đăng

quangchieu
Thiền Viện Quang Chiếu
TVienVoU
Thiền Viện Vô Ưu

tvchanhphap
Thiền Viện Chánh Pháp
tvminhchanh2
Thiền Viện Minh Chánh

tvtlhoatu
TVTL Hoa Từ
tvphatdang
Thiền Viện Phật Đăng

daovien
Thiền Viện Đạo Viên
tvtuevien
Thiền Tự Tuệ Viên

tvthuonglac2
Thiền Thất Thường Lạc
tieudao
Thiền Tự Tiêu Dao

thientuphaploa
Thiền Tự Pháp Loa
thientuhyxa
Thiền Tự Hỷ Xã

thientuhienquang
Thiền Tự Hiện Quang
tttuecan
Thiền Tự Tuệ Căn

tvtltuan
TVTL Từ Ấn
tvbaochon2
Thiền Viện Bảo Chơn

tdphucduc
Thiền Đường TL Phúc Đức
thienduongvouu
Thiền Đường Vô Ưu


Donations
Donate through your work place programs (Benevity Causes   and YourCause).

We are registred as  "VO UU BUDDHIST MEDITATION ASSOCIATION INC"

You can also donate directly through PayPal  
 


27 Tháng Tư 202011:05 CH(Xem: 5839)
27 Tháng Tư 202011:03 CH(Xem: 18620)
27 Tháng Tư 202011:02 CH(Xem: 6287)
13 Tháng Năm 202212:57 CH(Xem: 3342)
02 Tháng Năm 202012:14 SA(Xem: 7001)
02 Tháng Năm 202012:14 SA(Xem: 7206)
17 Tháng Năm 20201:21 CH(Xem: 4903)
17 Tháng Năm 20201:21 CH(Xem: 7541)
17 Tháng Năm 20201:20 CH(Xem: 4105)