Lịch Tu Học Của Ni ChúngPhật Tử Năm 2023

1. Ni Chúng tu họctọa thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền Phái  Trúc Lâm, Việt Nam.

 

2. Phật tử sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật.

 

3. Lớp Thiền tiếng Anh sinh hoạt sáng Thứ Tư hàng tuần.

 

4. Lớp Việt Ngữ mỗi Tuần vào sáng Chủ Nhật.

 

5. Khóa Tu THANH THIU NIÊN mỗi tháng vào Chủ Nhật tuần thứ nhất.

 

6. Khóa tu BÁT QUAN TRAI mỗi tháng vào Thứ Bảy tuần thứ ba.

 

7. Những ngày ĐI L năm 2023

  • TẾT QUÝ MÃO              Chù Nhật ngày 22.01.2023
  • PHẬT ĐẢN                     Chủ Nhật ngày 28.05.2023
  • VU LAN                          Chủ Nhật ngày 27.08.2023
  • SINH NHẬT 21 tuổi        Chủ Nhật ngày 12.11.2023

 

8. KHÓA TU 3 ngày trong năm 2023:

  • KHÓA TU MÙA XUÂN:    17.18.19 tháng 02.2023
  • PHẬT ĐẢN:                     19.20.21 tháng 05.2023
  • VU LAN:                          18.19.20 tháng 08.2023
  • SINH NHẬT 20 tuổi:        02.03.04 tháng 11.2023

 

9. Ni Chúng Thiền Viện VÔ ƯU AN CƯ KIẾT HẠ từ ngày 28.05.2023 đến ngày 27.08.2023

 

    Lưu ý: Xin liên lạc Thiền Viện để biết thêm chi tiết về lịch trình tu học nêu trên.bg_titile2

02/21/2008
The Secret of Life

Dieu Bi Mat.pdf
The Secret of Life.pdf
Introduction - The Secret of Life.pdf
Loi Gioi Thieu - Dieu Bi Mat.pdfSinh Nhật Thiền Viên Vô Ưu 6 Tuổi

tvvu6years

Sinh Nhật Thiền Viên Vô Ưu 8 Tuổi

TVVU_8Tuoi2

Sinh Nhật Thiền Viên Vô Ưu 10 Tuổi

TVVU_10Tuoi