09 Tháng Sáu 20216:04 CH(Xem: 5598)
Playlist "Kinh Lăng Nghiêm" 71 bài.
15 Tháng Mười Một 202011:42 SA(Xem: 4885)
Playlist "Kinh Pháp Bảo Đàn" 33 bài.
14 Tháng Mười 20205:16 CH(Xem: 5119)
Playlist "Kinh Viên Giác" 21 bài.
27 Tháng Tám 20207:22 SA(Xem: 4695)
Playlist "Kinh Kim Cang" 21 bài.
16 Tháng Tám 20207:56 SA(Xem: 3499)
Playlist "Bát Nhã Tâm Kinh" 6 bài
15 Tháng Tám 20208:07 SA(Xem: 4054)
Playlist "Kinh Duy Ma Cật" 38 bài.
12 Tháng Bảy 20207:20 SA(Xem: 5183)
Playlist "Kinh Pháp Hoa" 31 bài.