15 Tháng Tám 20208:07 SA(Xem: 124)
Playlist "Kinh Duy Ma Cật" 38 bài.
27 Tháng Bảy 20201:39 CH(Xem: 267)
Playlist "Kinh Lăng Nghiêm" 25-71 bài.
12 Tháng Bảy 20207:20 SA(Xem: 457)
Playlist "Kinh Pháp Hoa" 31 bài.
28 Tháng Hai 20205:09 CH(Xem: 964)
Playlist "Kinh Viên Giác" 5-21 bài.
24 Tháng Hai 20203:12 CH(Xem: 679)
Playlist "Kinh Pháp Bảo Đàn" 7-33 bài.
24 Tháng Hai 20203:07 CH(Xem: 148)
Playlist "Kinh Kim Cang" 5-21 bài.
10 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 237)
Playlist "Bát Nhã Tâm Kinh" 6 bài