14 Tháng Mười 20205:16 CH(Xem: 1194)
Playlist "Kinh Viên Giác" 21 bài.
27 Tháng Tám 20207:22 SA(Xem: 629)
Playlist "Kinh Kim Cang" 21 bài.
16 Tháng Tám 20207:56 SA(Xem: 457)
Playlist "Bát Nhã Tâm Kinh" 6 bài
15 Tháng Tám 20208:07 SA(Xem: 409)
Playlist "Kinh Duy Ma Cật" 38 bài.
27 Tháng Bảy 20201:39 CH(Xem: 664)
Playlist "Kinh Lăng Nghiêm" 25-71 bài.
12 Tháng Bảy 20207:20 SA(Xem: 919)
Playlist "Kinh Pháp Hoa" 31 bài.
24 Tháng Hai 20203:12 CH(Xem: 821)
Playlist "Kinh Pháp Bảo Đàn" 7-33 bài.