Thuyết Pháp - Audio, "Tuệ Trung Thượng Sĩ”

28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 174)
Thuyết Pháp - Audio, "Tuệ Trung Thượng Sĩ”
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Tư 202010:55 CH(Xem: 407)
Playlist "Thánh Đăng Lục” 5-22 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 751)
Playlist "Vào Cổng Nhà Thiền" 7 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 151)
Playlist "Tín Tâm Minh” 5-10 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 382)
Playlist "Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỳ 20” 6-44 bài.
24 Tháng Hai 20203:03 CH(Xem: 120)
Playlist "Hiển Tông Ký" 5-8 bài.
24 Tháng Hai 20202:59 CH(Xem: 67)
Playlist "Giải Nghi Về Tu Tâm" 5-8 bài.
24 Tháng Hai 20202:53 CH(Xem: 45)
Playlist "Chơn Tâm Trực Thuyết" 5-14 bài.
10 Tháng Giêng 20208:10 CH(Xem: 76)
Playlist "Bát Nhã Trực Giải" 16 bài