Thuyết Pháp - Audio, "Tuệ Trung Thượng Sĩ”

28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 1440)
Thuyết Pháp - Audio, "Tuệ Trung Thượng Sĩ”
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Tám 20207:03 SA(Xem: 1420)
Playlist "Hiển Tông Ký" 8 bài.
27 Tháng Tám 202010:33 CH(Xem: 826)
Playlist "Giải Nghi Về Tu Tâm" 8 bài.
29 Tháng Bảy 20206:52 SA(Xem: 929)
Playlist "Chơn Tâm Trực Thuyết" 14 bài.
09 Tháng Bảy 202010:49 CH(Xem: 960)
Playlist "Bát Nhã Trực Giải" 17 bài
14 Tháng Tư 202010:55 CH(Xem: 1642)
Playlist "Thánh Đăng Lục” 5-22 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 2044)
Playlist "Vào Cổng Nhà Thiền" 7 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 1424)
Playlist "Tín Tâm Minh” 5-10 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 1354)
Playlist "Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỳ 20” 6-44 bài.