Thuyết Pháp - Audio, "Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỳ 20”

28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 3862)
Thuyết Pháp - Audio, "Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỳ 20”
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Tám 20207:03 SA(Xem: 3528)
Playlist "Hiển Tông Ký" 8 bài.
27 Tháng Tám 202010:33 CH(Xem: 3204)
Playlist "Giải Nghi Về Tu Tâm" 8 bài.
29 Tháng Bảy 20206:52 SA(Xem: 3376)
Playlist "Chơn Tâm Trực Thuyết" 14 bài.
09 Tháng Bảy 202010:49 CH(Xem: 3069)
Playlist "Bát Nhã Trực Giải" 17 bài
14 Tháng Tư 202010:55 CH(Xem: 3776)
Playlist "Thánh Đăng Lục” 5-22 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 5071)
Playlist "Vào Cổng Nhà Thiền" 7 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 4008)
Playlist "Tuệ Trung Thượng Sĩ” 5-24 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 4022)
Playlist "Tín Tâm Minh” 5-10 bài.