Thuyết Pháp - Audio, "Vào Cổng Nhà Thiền”

28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 920)
Thuyết Pháp - Audio, "Vào Cổng Nhà Thiền”
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Bảy 20206:52 SA(Xem: 257)
Playlist "Chơn Tâm Trực Thuyết" 14 bài.
09 Tháng Bảy 202010:49 CH(Xem: 247)
Playlist "Bát Nhã Trực Giải" 17 bài
14 Tháng Tư 202010:55 CH(Xem: 764)
Playlist "Thánh Đăng Lục” 5-22 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 362)
Playlist "Tuệ Trung Thượng Sĩ” 5-24 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 438)
Playlist "Tín Tâm Minh” 5-10 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 698)
Playlist "Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỳ 20” 6-44 bài.
24 Tháng Hai 20203:03 CH(Xem: 807)
Playlist "Hiển Tông Ký" 5-8 bài.
24 Tháng Hai 20202:59 CH(Xem: 478)
Playlist "Giải Nghi Về Tu Tâm" 5-8 bài.