Vo Uu Buddhist Meditation Association, Inc.
1300 Church Ave., San Martin, CA. 95046, (408) 683-4498

25 Tháng Hai 20239:06 CH(Xem: 11689)
23 Tháng Bảy 20226:23 CH(Xem: 5622)
12 Tháng Năm 20229:57 CH(Xem: 5584)
12 Tháng Ba 202210:10 CH(Xem: 5936)
12 Tháng Ba 202210:09 CH(Xem: 5521)
25 Tháng Bảy 202112:01 SA(Xem: 7250)
20 Tháng Bảy 20215:57 CH(Xem: 19668)
09 Tháng Sáu 20216:07 CH(Xem: 10558)
26 Tháng Năm 202110:07 SA(Xem: 9700)
15 Tháng Mười 20206:16 CH(Xem: 10713)
15 Tháng Mười 20206:16 CH(Xem: 10093)
29 Tháng Sáu 20203:46 CH(Xem: 10001)
17 Tháng Năm 20202:13 CH(Xem: 12054)
25 Tháng Mười Một 201911:55 CH(Xem: 10674)
Lịch Trình Tu Học

LỊCH TRÌNH TU HỌC 

của Ni Chúng và Phật Tử

Năm 2024

             

 

1.Ni chúng tu học và tọa thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền phái - 
   Trúc Lâm Việt Nam.

2.Phật tử sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật.

3.Lớp Thiền tiếng Anh sinh hoạt sáng thứ tư hàng tuần.

4.Lớp Việt ngữ học mỗi tuần vào sáng chủ nhật.

5.Khóa tu thanh thiếu niên mỗi tháng vào thứ bảy tuần thứ nhất.

6.Khóa tu Bát Quan Trai mỗi tháng vào thứ bảy tuần thứ ba.

7.Những ngày Đại Lễ trong năm 2024

-Tết                                                             ngày 10.02.2024
-Phật Đản                                                    ngày 26.05.2024
-Vu Lan                                                        ngày 18.08.2024
-Sinh nhật 22 tuổi                                       ngày 10.11.2024
8. Những Khóa tu 3 ngày trong năm
-Khóa tu mùa xuân                                     từ 15-16-17 tháng 3, 2024
-Khóa tu Phật Đản                                      từ 17.18.19 tháng 5, 2024
-Khóa tu Vu Lan                                          từ 09-10-11 tháng 8, 2024
-Khóa tu Sinh Nhật                                     từ 1-2-3 tháng 11, 2024

                      

 

Lưu ý: Xin liên lạc với Thiền Viện để biết thêm chi tiết về lịch trình tu học nêu trên. 

Audio
09 Tháng Sáu 20216:04 CH(Xem: 6138)
Playlist "Kinh Lăng Nghiêm" 71 bài.
07 Tháng Sáu 20213:16 CH(Xem: 7512)
Playlist "Phật Học Phổ Thông” 65 bài.
16 Tháng Giêng 20215:07 CH(Xem: 5956)
Playlist "Các Bài Pháp Ngắn" 97 bài.
15 Tháng Mười Một 202011:42 SA(Xem: 5419)
Playlist "Kinh Pháp Bảo Đàn" 33 bài.
15 Tháng Mười 20204:38 CH(Xem: 7262)
Playlist "Ngũ Thừa Phật Giáo” 19 bài.
14 Tháng Mười 20205:16 CH(Xem: 5675)
Playlist "Kinh Viên Giác" 21 bài.
28 Tháng Tám 20207:03 SA(Xem: 5679)
Playlist "Hiển Tông Ký" 8 bài.
27 Tháng Tám 202010:33 CH(Xem: 5471)
Playlist "Giải Nghi Về Tu Tâm" 8 bài.
27 Tháng Tám 20207:22 SA(Xem: 5319)
Playlist "Kinh Kim Cang" 21 bài.
16 Tháng Tám 20207:56 SA(Xem: 3940)
Playlist "Bát Nhã Tâm Kinh" 6 bài
15 Tháng Tám 20208:07 SA(Xem: 4724)
Playlist "Kinh Duy Ma Cật" 38 bài.
31 Tháng Bảy 20206:45 SA(Xem: 6197)
Playlist "Bước Đầu Học Phật" 14 bài
29 Tháng Bảy 20206:52 SA(Xem: 5589)
Playlist "Chơn Tâm Trực Thuyết" 14 bài.
20 Tháng Bảy 20208:31 SA(Xem: 7905)
Playlist "Duy Thức Học"18 bài.
12 Tháng Bảy 20207:20 SA(Xem: 5603)
Playlist "Kinh Pháp Hoa" 31 bài.
09 Tháng Bảy 202010:49 CH(Xem: 4699)
Playlist "Bát Nhã Trực Giải" 17 bài
14 Tháng Tư 202010:55 CH(Xem: 6370)
Playlist "Thánh Đăng Lục” 5-22 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 3412)
Playlist "Trách Nhiệm Người Phật Tử Chân Chánh” 4 bài
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 7253)
Playlist "Vào Cổng Nhà Thiền" 7 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 5447)
Playlist "Tuệ Trung Thượng Sĩ” 5-24 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 6412)
Playlist "Tứ Vô Lượng Tâm” 4 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 6057)
Playlist "Trách Nhiệm Người Phật Tử Chân Chánh” 4 bài
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 4875)
Playlist "Tín Tâm Minh” 5-10 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 5636)
Playlist "Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỳ 20” 6-44 bài.
28 Tháng Hai 20205:30 CH(Xem: 7039)
Playlist "Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân” 6-22 bài.
Sư Ông H.T. Ân Sư Thích Thanh Từ
1 TAM 60X90 (1)
Trụ Trì TVVU - TN. Thuần Thành (Đồng Kính)
1.
Các Thiền Viện trong Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam
chankhong1
Thiền Viện Chân Không
tvthuongchieu
Thiền Viện Thường Chiếu

tvtruclam
Thiền Viện Trúc Lâm
tvtlchanhgiac
Thiền Viện TL Chánh Giác

tvtriduc
Thiền Viện TL Trí Đức
tvthanhnguyen
TV TL Thanh Nguyên

tvsonthang
Thiền Viện Sơn Thắng
VienChieu3
Thiền Viện Viên Chiếu

linhchieu1
Thiền Viện Linh Chiếu
tichchieu1
Thiền Viện Tịch Chiếu

huechieu1
Thiền Viện Huệ Chiếu
phochieu1
Thiện Viện Phổ Chiếu

lieuduc1
Thiền Viện Liễu Đức
tvchonchieu
Thiền Viện  Chơn Chiếu

tvhuonghai
Thiền Viện Hương Hải
tvchanphap
Thiền Viện TL Chân Pháp

tvbaohai
Thiền Viện Bảo Hải
channguyen
Thiền Viện Chân Nguyên

tvtuethong
Thiền Viện Tuệ Thông
tvdaohue
Thiền Viện Đạo Huệ

tvhienquang
Thiền Viện Hiện Quang
tuequang1
Thiền Viện Tuệ Quang

tvanlac2
Thiền Viện An Lạc
sungphuc
Thiền Viện Sùng Phúc

tvphuctruong
Thiền Viện Phúc Trường
yentu8
TV Trúc Lâm Yên Tử

truclamtaythien
TV Trúc Lâm Tây Thiên
tvbachma
TV Trúc Lâm Bạch Mã

tvvienngo
TV Trúc Lâm Viên Ngộ
tvtaythienni
TVTL Tây Thiên Ni

tvtueduc2
TVTL Tuệ Đức
tvtlchanhthien4
TVTL Chánh Thiện

bode
Thiền Viện Bồ Đề
tvchontam
Thiền Viện Chơn Tâm

dieunhan
Thiền Viện Diệu Nhân
daidang3
Thiền Viện Đại Đăng

quangchieu
Thiền Viện Quang Chiếu
TVienVoU
Thiền Viện Vô Ưu

tvchanhphap
Thiền Viện Chánh Pháp
tvminhchanh2
Thiền Viện Minh Chánh

tvtlhoatu
TVTL Hoa Từ
tvphatdang
Thiền Viện Phật Đăng

daovien
Thiền Viện Đạo Viên
tvtuevien
Thiền Tự Tuệ Viên

tvthuonglac2
Thiền Thất Thường Lạc
tieudao
Thiền Tự Tiêu Dao

thientuphaploa
Thiền Tự Pháp Loa
thientuhyxa
Thiền Tự Hỷ Xã

thientuhienquang
Thiền Tự Hiện Quang
tttuecan
Thiền Tự Tuệ Căn

tvtltuan
TVTL Từ Ấn
tvbaochon2
Thiền Viện Bảo Chơn

tdphucduc
Thiền Đường TL Phúc Đức
thienduongvouu
Thiền Đường Vô Ưu


Donations
Donate through your work place programs (Benevity Causes   and YourCause).

We are registred as  "VO UU BUDDHIST MEDITATION ASSOCIATION INC"

You can also donate directly through PayPal  
 


27 Tháng Tư 202011:05 CH(Xem: 7250)
27 Tháng Tư 202011:03 CH(Xem: 20456)
27 Tháng Tư 202011:02 CH(Xem: 7369)
13 Tháng Năm 202212:57 CH(Xem: 4858)
02 Tháng Năm 202012:14 SA(Xem: 8412)
02 Tháng Năm 202012:14 SA(Xem: 8467)
17 Tháng Năm 20201:21 CH(Xem: 5821)
17 Tháng Năm 20201:21 CH(Xem: 8871)
17 Tháng Năm 20201:20 CH(Xem: 5065)